ZDROWAŚ MARYJO!

powierz swe problemy najlepszej Matce

Pobożność maryjna to największy duchowy skarb polskiego katolicyzmu. Od pierwszych chwil swego istnienia, nasz kraj związany jest z Najświętszą Maryją Panną. To do Niej uciekamy się w naszych potrzebach, bo jak głosi jej słodki tytuł – Ona jest naszą Nieustającą Wspomożycielką.

Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna

Do Maryi, Matki Chrystusa, Kościoła i naszej uciekamy się w wielu sytuacjach naszego życia. To ona jest naszą Wspomożycielką, Pocieszycielką i Orędowniczką u swego Syna. Tak wielu ludzi otrzymało łaski dzięki Niej. Każdy kto się do Niej wiernie ucieka, z pewnością zostanie wysłuchany!

Rozważaj pięć wyjątkowych modlitw

Nowenna Pompejańska, Nowenna do Maryi Rozwiązującej Węzły, Koronka Fatimska… To nie jedyne modlitwy, które tutaj odnajdziesz. Powierzaj swoje prośby, błagaj o ułatwienie najcięższych sytuacji i oddaj jej swój czas. Matka, która wszystko rozumie, przygarnie Cię do swego serca. 

Chcesz otrzymać wyjątkowy modlitewnik, by móc w każdej chwili uciekać się do naszej najlepszej Matki?

Wypełnij formularz!

Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Stowarzyszenie „POLONIA CHRISTIANA” z siedzibą w Krakowie, przy ul. Skawińskiej 13 lok. 13, 31-066 Kraków (administrator danych osobowych), zwane dalej „Stowarzyszeniem”, w następujących celach: a) podjęcia działań przed zamówieniem oraz wykonaniem zamówienia i wsparcia akcji (art. 6 ust.1. lit. b i c RODO), b) utrzymywania stałego kontaktu z Państwem w związku z celami statutowymi Stowarzyszenia, w szczególności poprzez informowanie Państwa o organizowanych spotkaniach, kampaniach i akcjach społecznych oraz możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia, jak również umożliwienia udziału w spotkaniach, kampaniach i akcjach (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), c) w ramach współpracy z organizacjami posiadającymi zbliżone cele statutowe poprzez przekazywanie Państwa danych osobowych tym podmiotom, w szczególności Stowarzyszeniu Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), d) archiwalnych, gdy jest to niezbędne do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów dotyczących kontaktu w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przetwarzanie danych osobowych w celach wskazanych pod literą b), c), d) odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu.

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie przez Stowarzyszenie powyżej wskazanych celów. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będą mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia „POLONIA CHRISTIANA”, przy ul. Skawińskiej 13 lok.13, 31-066 Kraków, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres e-mail: iod@poloniachristiana.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe, jak i osoby upoważnione przez Stowarzyszenie (np. pracownicy). Dane osobowe mogą być również udostępniane innym organizacjom o zbliżonych celach statutowych. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez Stowarzyszenie działalności statutowej w związku z którą przetwarzane są Państwa dane osobowe, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

więcej >>

Po wypełnieniu formularza, będziesz mógł pobrać za darmo nasz e-book. Dzięki temu możesz go otworzyć na dowolnym urządzeniu – smartfonie, tablecie lub komputerze. Możesz z niego skorzystać w każdej chwili!

 

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi. Czytaj więcej.